Κοινωνιολογία Γ' Λυκείου

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Υπεύθυνη Προγράμματος: Ντόρα Κυριαζή

-ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 70 €
ΕΝΑΡΞΗ: 27 ΙΟΥΝΙΟΥ