Περιγραφή θέματος

 • ENOTHTA 1

  Τρόπος Εξέτασης της Ιστορίας Προσανατολισμού στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

  1 Οκτωβρίου - 7 Οκτωβρίου

  -1 ωριαίο μάθημα live

  -1 video

  • ENOTHTA 2

   ΚΕΦ. Α΄ : Δημογραφικά δεδομένα - Παραγωγικές Δυνάμεις μέσα και έξω από την Ελλάδα και η «Μεγάλη Ιδέα» - Εμπόριο

   8 Οκτωβρίου - 14 Οκτωβρίου

   -1 ωριαίο μάθημα live

   -1 video

   -Εκπαιδευτικό Βοήθημα με : σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ιστορικής γνώσης , πλαγιότιτλους παραγράφων, ορισμούς ιστορικών εννοιών και διασαφηνίσεις όρων

   -Επεξεργασία ιστορικών πηγών

   -Ερωτήσεις Εμπέδωσης

   -Συνδυαστικές Ερωτήσεις

   -2 Κριτήρια Αξιολόγησης


   • ΕΝΟΤΗΤΑ 3

    ΚΕΦ. Α΄ : Εμπορική ναυτιλία - Διανομή εθνικών κτημάτων

    15 Οκτωβρίου - 28 Οκτωβρίου

    -1 ωριαίο μάθημα live

    -1 video

    -Εκπαιδευτικό Βοήθημα με : σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ιστορικής γνώσης , πλαγιότιτλους παραγράφων, ορισμούς ιστορικών εννοιών και διασαφηνίσεις όρων

    -Επεξεργασία ιστορικών πηγών

    -Ερωτήσεις Εμπέδωσης

    -Συνδυαστικές Ερωτήσεις

    -2 Κριτήρια Αξιολόγησης


    • ΕΝΟΤΗΤΑ 4

     ΚΕΦ. Α΄ : Εκμετάλλευση των ορυχείων - Δημιουργία τραπεζικού συστήματος - Βιομηχανία

     29 Οκτωβρίου - 11 Νοεμβρίου


     -1 ωριαίο μάθημα live

     -1 video

     -Εκπαιδευτικό Βοήθημα με : σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ιστορικής γνώσης , πλαγιότιτλους παραγράφων, ορισμούς ιστορικών εννοιών και διασαφηνίσεις όρων

     -Επεξεργασία ιστορικών πηγών

     -Ερωτήσεις Εμπέδωσης

     -Συνδυαστικές Ερωτήσεις

     -2 Κριτήρια Αξιολόγησης


     • ΕΝΟΤΗΤΑ 5

      ΚΕΦ. Α΄ : Τα δημόσια έργα - Το δίκτυο των σιδηροδρόμων

      12 Νοεμβρίου - 25 Νοεμβρίου

      -1 ωριαίο μάθημα live

      -1 video

      -Εκπαιδευτικό Βοήθημα με : σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ιστορικής γνώσης , πλαγιότιτλους παραγράφων, ορισμούς ιστορικών εννοιών και διασαφηνίσεις όρων

      -Επεξεργασία ιστορικών πηγών

      -Ερωτήσεις Εμπέδωσης

      -Συνδυαστικές Ερωτήσεις

      -2 Κριτήρια Αξιολόγησης


      • ΕΝΟΤΗΤΑ 6

       ΚΕΦ. Α΄ : Τα εθνικά δάνεια - Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος – Το εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο

       26 Νοεμβρίου - 9 Δεκεμβρίου


       -1 ωριαίο μάθημα live

       -1 video

       -Εκπαιδευτικό Βοήθημα με : σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ιστορικής γνώσης , πλαγιότιτλους παραγράφων, ορισμούς ιστορικών εννοιών και διασαφηνίσεις όρων

       -Επεξεργασία ιστορικών πηγών

       -Ερωτήσεις Εμπέδωσης

       -Συνδυαστικές Ερωτήσεις

       -2 Κριτήρια Αξιολόγησης


       • ΕΝΟΤΗΤΑ 7

        ΚΕΦ. Α΄ : Το αγροτικό ζήτημα - Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος

        10 Δεκεμβρίου - 23 Δεκεμβρίου

        -1 ωριαίο μάθημα live

        -1 video

        -Εκπαιδευτικό Βοήθημα με : σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ιστορικής γνώσης , πλαγιότιτλους παραγράφων, ορισμούς ιστορικών εννοιών και διασαφηνίσεις όρων

        -Επεξεργασία ιστορικών πηγών

        -Ερωτήσεις Εμπέδωσης

        -Συνδυαστικές Ερωτήσεις

        -2 Κριτήρια Αξιολόγησης


        • ΕΝΟΤΗΤΑ 8

         ΚΕΦ. Α΄ : Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922 - Ο Α' Παγκόσμιος πόλεμος - Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936

         7 Ιανουαρίου - 20 Ιανουαρίου


         -1 ωριαίο μάθημα live

         -1 video

         -Εκπαιδευτικό Βοήθημα με : σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ιστορικής γνώσης , πλαγιότιτλους παραγράφων, ορισμούς ιστορικών εννοιών και διασαφηνίσεις όρων

         -Επεξεργασία ιστορικών πηγών

         -Ερωτήσεις Εμπέδωσης

         -Συνδυαστικές Ερωτήσεις

         -2 Κριτήρια Αξιολόγησης


         • ΕΝΟΤΗΤΑ 9

          ΚΕΦ. Α΄ : Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου – Οι μεγάλες επενδύσεις – Η Τράπεζα της Ελλάδος - Η κρίση του 1932

          21 Ιανουαρίου - 3 Φεβρουαρίου


          -1 ωριαίο μάθημα live

          -1 video

          -Εκπαιδευτικό Βοήθημα με : σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ιστορικής γνώσης , πλαγιότιτλους παραγράφων, ορισμούς ιστορικών εννοιών και διασαφηνίσεις όρων

          -Επεξεργασία ιστορικών πηγών

          -Ερωτήσεις Εμπέδωσης

          -Συνδυαστικές Ερωτήσεις

          -3 Κριτήρια Αξιολόγησης


          • ΕΝΟΤΗΤΑ 10

           ΚΕΦ. Β΄ : Το Σύνταγμα του 1844 – Η παρακμή των «ξενικών» κομμάτων κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας – Η «νέα» γενιά

           4 Φεβρουαρίου - 17 Φεβρουαρίου


           -1 ωριαίο μάθημα live

           -1 video

           -Εκπαιδευτικό Βοήθημα με : σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ιστορικής γνώσης , πλαγιότιτλους παραγράφων, ορισμούς ιστορικών εννοιών και διασαφηνίσεις όρων

           -Επεξεργασία ιστορικών πηγών

           -Ερωτήσεις Εμπέδωσης

           -Συνδυαστικές Ερωτήσεις

           -3 Κριτήρια Αξιολόγησης


           • ΕΝΟΤΗΤΑ 11

            ΚΕΦ. Β΄ : Η Εθνοσυνέλευση του 1862-1864 - Η εδραίωση του δικομματισμού - Η οργάνωση των κομμάτων κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα

            18 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου


            -1 ωριαίο μάθημα live

            -1 video

            -Εκπαιδευτικό Βοήθημα με : σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ιστορικής γνώσης , πλαγιότιτλους παραγράφων, ορισμούς ιστορικών εννοιών και διασαφηνίσεις όρων

            -Επεξεργασία ιστορικών πηγών

            -Ερωτήσεις Εμπέδωσης

            -Συνδυαστικές Ερωτήσεις

            -3 Κριτήρια Αξιολόγησης


            • ΕΝΟΤΗΤΑ 12

             ΚΕΦ. Β΄ : Από τη χρεοκοπία στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί (1893-1909) – Το Κόμμα των Φιλελευθέρων

             4 Μαρτίου - 17 Μαρτίου

             -1 ωριαίο μάθημα live

             -1 video

             -Εκπαιδευτικό Βοήθημα με : σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ιστορικής γνώσης , πλαγιότιτλους παραγράφων, ορισμούς ιστορικών εννοιών και διασαφηνίσεις όρων

             -Επεξεργασία ιστορικών πηγών

             -Ερωτήσεις Εμπέδωσης

             -Συνδυαστικές Ερωτήσεις

             -3 Κριτήρια Αξιολόγησης


             • ΕΝΟΤΗΤΑ 13

              ΚΕΦ. Β΄ : Τα αντιβενιζελικά κόμματα – Τα αριστερά κόμματα - Ο εθνικός διχασμός (1915-1922) – Το Σοσιαλιστικό Κόμμα

              18 Μαρτίου - 31 Μαρτίου

              -1 ωριαίο μάθημα live

              -1 video

              -Εκπαιδευτικό Βοήθημα με : σχεδιαγραμματική παρουσίαση της ιστορικής γνώσης , πλαγιότιτλους παραγράφων, ορισμούς ιστορικών εννοιών και διασαφηνίσεις όρων

              -Επεξεργασία ιστορικών πηγών

              -Ερωτήσεις Εμπέδωσης

              -Συνδυαστικές Ερωτήσεις

              -3 Κριτήρια Αξιολόγησης


              • ΕΝΟΤΗΤΑ 14

               Επαναληπτικό Μάθημα 1

               1 Απριλίου - 7 Απριλίου               • ΕΝΟΤΗΤΑ 15

                Επαναληπτικό Μάθημα 2

                8 Απριλίου - 14 Απριλίου                • ΕΝΟΤΗΤΑ 16

                 Επαναληπτικό Μάθημα 3

                 15 Απριλίου - 21 Απριλίου                 • ΕΝΟΤΗΤΑ 17

                  Επαναληπτικό Μάθημα 4

                  29 Απριλίου - 5 Μαΐου                  • ΕΝΟΤΗΤΑ 18

                   Επαναληπτικό Μάθημα 5

                   6 Μαΐου - 12 Μαΐου                   • ΕΝΟΤΗΤΑ 19

                    Επαναληπτικό Μάθημα 6

                    13 Μαΐου - 19 Μαΐου                    • ΕΝΟΤΗΤΑ 20

                     Επαναληπτικό Μάθημα 7

                     20 Μαΐου - 26 Μαΐου                     • ΕΝΟΤΗΤΑ 21

                      Επαναληπτικό Μάθημα 8

                      27 Μαΐου - 2 Ιουνίου