Περιγραφή θέματος

 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ / 1ο ΜΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ / 1ο ΜΕΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  Περιεχόμενα Σεμιναρίου


  - Α' ΜΕΡΟΣ: Πώς οργανώνω το μάθημά μου


  - Β' ΜΕΡΟΣ: Τύποι ερωτημάτων στο 1ο Μέρος της Εξέτασης - Πιθανοί τρόποι διατύπωσης των ασκήσεων - Τρόπος αξιολόγησης των απαντήσεων


  - Γ' ΜΕΡΟΣ: Περίληψη του κειμένου


  - Δ' ΜΕΡΟΣ: Πειθώ (Τρόποι Πειθούς - Μορφές Πειθούς)

                         Δοκίμιο (Δοκίμιο - Άρθρο - Επιφυλλίδα)


  - Ε' ΜΕΡΟΣ: Γλώσσα του Κειμένου


  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ


  • ΜΑΘΗΜΑ 2ο

   Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.