ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για μαθητές που πρόκειται να επιλέξουν στη Γ Λυκείου το 2ο Επιστημονικό Πεδίο
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία
Λατινικά
Ιστορία
Νεοελληνική Γλώσσα

 

ΥΛΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Αρχαία Προσανατολισμού
Άλγεβρα

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ θΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για μαθητές που πρόκειται να επιλέξουν στη Γ Λυκείου το 3ο Επιστημονικό Πεδίο
2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα

 

ΥΛΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Άλγεβρα
Φυσική Προσανατολισμού
Φυσική Γενικής Παιδείας
Χημεία Γενικής Παιδείας

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για μαθητές που πρόκειται να επιλέξουν στη Γ Λυκείου το 3ο Επιστημονικό Πεδίο
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Βιολογία
Φυσική
Χημεία
Νεοελληνική Γλώσσα

 

ΥΛΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Φυσική Προσανατολισμού
Χημεία Γενικής Παιδείας

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για μαθητές που πρόκειται να επιλέξουν στη Γ Λυκείου το 4ο Επιστημονικό Πεδίο
4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΥΠΟΔΟΜΗ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Ανάπτυξη Εφαρμογών
Νεοελληνική Γλώσσα

 

ΥΛΗ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθηματικά Προσανατολισμού
Άλγεβρα
Φυσική Γενικής Παιδείας
Χημεία Γενικής Παιδείας